ALIMCO Manuals


 
 

 Under Construction

                
                                        

MANUAL – X

 

 The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations
 
 
 
SL. NO. PL.NO. NAME OF EMPLOYEE DESIGNATION GROSS PAY
1 1154 PREM SINGH PO-G 58932
2 1454 MOTI LAL YD-D 49191
3 1455 VINOD KUMAR AS-E 54431
4 1475 RAJ KUMAR UW-D 55962
5 1476 SURENDRA KUMAR PN-F 59273
6 1480 SHIV DUTTA AS-B 53716
7 1516 GANESH AS-G 63868
8 1527 LAXMI NARAIN QA-H 74063
9 1539 LOK BAHADUR SINGH WW-H 73689
10 1573 AKHIL KUMAR KHANNA SK-H 75674
11 1577 R C TEWARI WW-H 70703
12 1599 KHIMIYA RAICHANDANI SA-H 95107
13 1617 S A TRIPATHI PR-H 71011
14 1625 H S YADAV AS-F 56637
15 1628 BRIJ BAHADUR WW-H 70943
16 1630 HARISH CHANDRA WW-H 70397
17 1652 NARENDRA KUMAR PR-F 57498
18 1661 L P SRIVASTAVA EL-H 74616
19 1668 R N PASI WE-G 62726
20 1670 MAHADEO PF-H 71311
21 1671 YOGAL KISHORE JM 79236
22 1681 M S MISHRA SA-H 75669
23 1685 I P SINGH MC-H 71011
24 1686 OM PRAKASH MC-H 74107
25 1687 NAZAR MOHD WW-F 56626
26 1689 RAM KUMAR FT-G 60701
27 1697 RAMESH TD-H 71976
28 1699 R P CHATURVEDI JM 77499
29 1714 K S SHUKLA PR-F 57810
30 1715 KAILASH CHANDRA AS-F 58269
31 1720 R N MISHRA JM 85721
32 1721 R ELANGO JM 87364
33 1724 SHIV  PAL  SINGH AM 87342
34 1728 R P TRIVEDI PO-G 63686
35 1730 S K SHUKLA OFF 77549
36 1731 A K DWIVEDI OFF 77549
37 1733 RAGHVENDRA BAJPAI JM 88529
38 1736 KRISHNA PRASAD SA-H 132259
39 1742 A N DUBEY MC-F 56852
40 1746 B N PANDEY FT-F 57810
41 1747 SHYAM LAL FT-G -
42 1750 S D SHARMA FT-H 71511
43 1752 GHAN SHYAM WE-H 70942
44 1756 S K PANDEY FT-F 57605
45 1757 HARI NATH FT-H 75361
46 1758 S S CHAUHAN SA-H -
47 1760 SURENDRA SINGH SA-H 73635
48 1764 S V MEHDI MC-G 60754
49 1767 P K TIWARI AM 91219
50 1769 K N PANDEY MW-H 70812
51 1771 A K PANDEY SS-H 78098
52 1775 P C KUSHWAHA QA-H 70942
53 1779 PATIANCE PREOBALA SA-G 63741
54 1780 SHANKER SHUKLA FT-H 70551
55 1782 MAHENDRA SINGH FT-H 70704
56 1784 J P SHARMA FT-H 70962
57 1787 R C SHARMA FT-H 69182
58 1788 O P SINGH FT-H 69724
59 1790 RADHEY SHYAM FT-H 70738
60 1791 S P SHARMA FT-H 70670
61 1794 RAM DHANI RAM QA-H 68163
62 1799 S N GUPTA TR-H 70943
63 1800 GURU PRASAD EL-H 71143
64 1801 D K SHUKLA AS-F 56825
65 1802 SHIV RAJ SINGH RAWAT SA-G 62658
66 1804 SHYAM LAL AS-E 53936
67 1807 KRISHNA BABU FT-F 57949
68 1814 JEETMAN EL-H 69855
69 1824 S K SRIVASTAVA MC-G 89343
70 1825 OM PRAKASH GUPTA MC-G 65000
71 1827 B L VISHWAKARMA TR-H 69608
72 1828 MAHINDER SINGH MGR 97040
73 1829 T P SINGH SA-H 69962
74 1839 VIKRAMADITYA FT-H 65723
75 1840 M P SINGH AM 91219
76 1841 RAGHVENDRA SINGH FT-G 65395
77 1844 MAHESH PRASAD FT-G 65395
78 1845 LALJI BAJPAI FT-G 65327
79 1846 MANOJ KUMAR DIXIT OFF 75936
80 1849 SRI PAL KAMAL FT-H 70874
81 1853 G B SHUKLA OFF 75936
82 1855 S K MANNA SA-H 73688
83 1856 RAM RAJ AS-E 52404
84 1858 LAXMI NARAIN SHARMA SO-E 52568
85 1859 ATAR SINGH UW-D 90826
86 1860 ANIL KUMAR PN-G 63201
87 1861 SUNIL KUMAR EP-H 69608
88 1863 S S YADAV AS-E 52097
89 1865 R N DWIVEDI AS-D 52507
90 1866 PREM SHANKER UW-D 52052
91 1871 A K SRIVASTAVA DGM 163220
92 1878 RAMESH KUMAR QA-H 68684
93 1882 B P SINGH EL-G 62691
94 1883 S P BAJPAI JM 88529
95 1884 V B SINGH AM 88362
96 1885 B P SINGH SA-H 74405
97 1886 Y C MATHUR JM 88919
98 1888 AMIT KUMAR SRIVASTAVA PN-G 62760
99 1890 SUNNY VARGHESE SA-H 79186
100 1910 J P N TEWARI MC-E 54576
101 1914 RADHA SHYAM DAS JM 82513
102 1916 R K PATI SK-H 77075
103 1923 CHANDAN GHOSH SK-G 74382
104 1924 D K SAMAL JM 80263
105 1932 KAMLESH SINGH BB-G 62691
106 1933 PRAKASH SRIVASTAVA DGM 262332
107 1934 RAJENDRA SINGH YADAV FT-D 52812
108 1937 VIJAY SHANKER SAINI MC-E 52636
109 1940 RADHEY SHYAM AS-D 52102
110 1941 BIPIN KUMAR MO-D 51633
111 1942 RAMESH CHANDRA BARIK MC-E 53977
112 1943 G ROSAMMA SA-H 69262
113 1944 BACHCHU SAMADDAR USSG 53749
114 1947 R K MATHUR DGM 147182
115 1953 DEEPAK KUMAR DUBEY JA-E 54601
116 1955 PAPPU SW-D 50908
117 1956 RAJANI KANT MISHRA TR-D 52276
118 1957 RAMU AS-D 89607
119 1958 RAM NARAIN PO-D 52535
120 1959 ASHA DEVI SW-D -
121 1961 UDAY KUMAR MO-D 51846
122 1962 SUNIL KUMAR THAKUR SMTD 51104
123 1963 JAYANT KUMAR FT-D 50796
124 1964 HARE KRISHNA SINGH UW-D 91068
125 1965 PRADEEP KUMAR SHUKLA AS-D 52449
126 1968 MAHENDRA KUMAR TR-E 49586
127 1971 SRI KANT RAM AS-E 77472
128 1974 RITA MISHRA UW-C 47927
129 1975 DEEPAK KUMAR SA-F 53082
130 1976 SUSHEEL KUMAR SHARMA FT-C 47862
131 1979 VIBHA FAUJDAR AM 67411
132 1980 SOMA SHARMA UW-C 45198
133 1983 RAJESH KUMAR GUPTA FT-G 44953
134 1985 B K GUPTA SMGR 131579
135 1986 SUBHRAJIT TAPADAR MGR 115742
136 1988 RAMESH CHAND MGR 106391
137 1991 YASHVEER SURYAWANSHI MGR 103757
138 1993 SUDHIR KUMAR DUBEY AS-D 43014
139 1995 SURESH KUMAR TEWARI AS-B 38941
140 1998 K V RAJESH MGR 121121
141 2000 R K TIWARI AM 71738
142 2001 K D GOTE AM 124270
143 2002 MALTI DEVI UW-C 42629
144 2003 A K SINGH SMGR 126425
145 2006 MAHESH SINGH JM 66409
146 2008 NEELU DWIVEDI SMGR 126656
147 2011 SHABEENA PARVEEN LB-G -
148 2012 A K SINGH JA-D 42669
149 2013 UTTAM PRAKASH JA-E 44964
150 2014 DHARMESH KUMAR SM-E 43382
151 2015 RAKESH KUMAR PN-D 44467
152 2016 LALIT KUMAR YADAV MC-D 34945
153 2019 ABHASH DWIVEDI MC-D 39588
154 2020 A K RATHORE JA-E 41239
155 2022 AJAI PRATAP TRIPATHI TR-D 40351
156 2023 MUMTAZ HUSSAIN JA-E 41239
157 2024 DEEP KUMAR AS-B 38439
158 2025 AKHILESH KUMAR PE-B -
159 2026 AKHILESHWAR SINGH AS-C 37822
160 2027 ANIMESH BHATTACHARYA JA-D 40422
161 2028 BRAJ BHAN SINGH AS-D 38929
162 2029 MAHENDRA KUMAR JA-D 39828
163 2030 NEERAJ PRATAP SINGH AS-C 38153
164 2031 NAGENDRA PRASAD MC-C 38427
165 2032 RAMESH SINGH JA-E 38849
166 2033 RAM CHANDRA SINGH KAINTURA WE-D 39976
167 2034 RAM SIROMANI WE-D 37824
168 2035 SANJAY SINGH DT-C 36641
169 2036 SHIV KUMAR MISHRA PE-B 37787
170 2037 TARAN JEET SINGH FT-B 38178
171 2038 VIPIN SINGH RAWAT JA-E 42614
172 2039 YOGENDRA KUMAR SHARMA JA-D 40487
173 2040 AMIT KUMAR TIWARI JA-D 37561
174 2041 JITENDRA SINGH AS-C 38320
175 2042 NAGENDRA KR TIWARI PR-C 67400
176 2043 SURENDRA SINGH JA-E 41076
177 2044 ASHISH SHUKLA JRCL 38265
178 2045 MOHD  NOMAN DT-C 38069
179 2047 MOHD  MUDASSIR PE-B 36586
180 2048 RAKESH PANDEY JA-D 37626
181 2049 CHANDRA PRAKASH MW-B 37631
182 2051 ANUPAM YADAV AM 116274
183 2055 JAI SHANKAR FT-B 37418
184 2056 RAM NARESH SM-E 39676
185 2057 RINA DUTTA TYCL 40550
186 2059 VIVEK KUMAR PE-B 36043
187 2060 DHEERENDRA PRATAP SINGH FT-B 34841
188 2061 SUDHIR KUMAR GUPTA JRCL 27633
189 2063 ATUL RUSTAGI DGM 124398
190 2067 BANSHI LAL SAKET AM 114240
191 2069 VIKAS CHANDRA KESARWANI AM 65051
192 2071 AMIT SINGH JM 51531
193 2072 YOGENDRA SINGH YADAV JM 52731
194 2073 PIYUSH CHATURVEDI AM 59637
195 2074 P  VENITZ SAMSON JM 57025
196 2075 VINAY PRAKASH SRIVASTAVA AM 59637
197 2076 RAJEEV KUMAR JAISWAL AM 60137
198 2077 DINESH CHANDRA TEWARI AM 63358
199 2078 SANJAY SINGH DGM 110213
200 2079 SHIV KUMAR AGARWAL AM 60637
201 2080 HARISH KUMAR AM 61137
202 2081 MRINAL KUMAR AM 65890
203 2082 SMT SAPNA SINGH PSCM 51531
204 2083 PREM PRAKASH CHAWLA EOCM 51531
205 2084 ARUN KUMAR MISHRA AM 62358
206 2085 A SIVA KUMAR AM 61697
207 2086 GHANSHYAM YADAV AM 60637
208 2087 ISHVINDER SINGH AM 59637
209 2088 MUNNA CHAUHAN JM 50170
210 2089 P R CHAUDHARI JM 51931
211 2090 DEVANSH WATHREY AM 59637
212 2091 RAM BACHAN VERMA FT-3 24818
213 2092 BIBHUTI BHUSAN SAHOO FT-3 24883
214 2093 GYANENDRA KUMAR MC-3 24818
215 2094 VISHRAM SINGH FT-3 25498
216 2095 BRAJENDRA PRAJAPATI FT-3 24883
217 2096 P K DUBE GMMR 139800
218 2097 NISHANT DWIVEDI PAO 40791
219 2098 MRADUL AWASTHI JM 47478
220 2099 MADHUSUDAN RAY GMFA 151785
221 2100 SUMIT TIWARI JM 55681
222 2101 CHIRAG YADAV AC-H 36738
223 2102 HIMKAR SHARMA AC-H 36803
224 2103 ABHISHEKH TIWARI AC-F 33390
225 2104 RAM PRAKASH VERMA AC-F 32178
226 2105 KURNAL TIWARI AC-F 32719
227 2107 SWATI SAXENA AC-F 31983
228 2109 K. NARASIMHAMURTHY SM-C 24964
229 2110 SUKDEV BAJPAI USW 22310
230 2111 AMITABH KUMAR DUBEY C.S. 51415
231 2112 MANAGOBINDA SWAIN POO 37737
232 2113 AKHILENDRA NATH MAURYA POO 36477
233 2114 ASHOK KUMAR SAHU POO 36477
234 2115 RAVI SHANKAR POO 36477
235 2116 PARAMITA BANERJEE POO 37737
236 2117 KSHIROD CHANDRA BEHERA POO 37737
237 2118 RABINDRA KUMAR DHAL POO 37737
238 2120 SARITA DWIVEDI RCPC 22664
239 2121 LITON SARKAR POO 41184
240 2122 TARUN SHUKLA OFF 39401
241 2124 RAJESH DUVE DM 77847
242 2126 ANUPAM PRAKASH MGR 93893
243 2127 SIRSHANGSU SENGUPTA DM 80785
244 2128 JITENDRA SINGH MGR 90527
245 2129 ABHISHEK KUMAR TIWARI PURO 55671
246 2130 D. R. SARIN CMD 201174
247 2131 NILENDRA MONI DUTTA DM 77094
248 2133 ASHOKA S.N. GMPD 151206
249 2134 SHASHI KUMAR TRIPATHI MGR 105694
250 2135 SANJOY MANDAL MRO 37737
251 2136 ASHOK KUMAR PAL AM 64692
252 2137 SWAPNENDU KUMAR RATH MRO 39564
253 2138 PANKAJ KUMAR DWIVEDI MRO 38156
254 2139 JITIN VERMA MRO 38156
255 2140 NITIN MAHOR MRO 36477
256 2141 ARINDAM SARKAR MRO 37737
257 2142 SANKET KUMAR ROUT POO 37953
258 2143 PRIYANKA SINGH POO -
259 2144 ANJANI KUMAR SINHA POO 38577
260 2145 SMRUTI  RANJAN  MALLICK POO 37737
261 2146 RAJESH KUMAR DAS POO 39592
262 2147 ABHAY PRATAP SINGH JM 50885
263 2148 SURENDRA SINGH MRO 38911
264 2149 MADAN KUMAR JHA MGR 87024
265 2151 RAVI RAJ AO 36477
266 2152 PRAVEEN KUMAR MISHRA AC-D 24165
267 2153 ARUN KUMAR PANDEY AC-D 23660
268 2154 SURJEET KUMAR AC-D 23830
269 2155 ANUJ KUMAR RATHOUR AC-D 24495
270 2156 SONU KUMAR AC-D 24346
271 2157 RITESH SRIVASTAVA SMGR 95246
272 2158 AJAY CHAUDHARY DGM 105957
273 2159 ARUP BAGUI MGR 84245
274 2160 VIVEK DWIVEDI DGM 105957
275 2161 PRAVEEN KUMAR GMPC 125064
276 2163 JITENDRA KUMAR AS-B 21727
277 2164 DIPU KUMAR EL-B 22055
278 2165 USHA VERMA FT-B 21401
279 2166 VIPIN SHUKLA AS-B 21727
280 2167 PANKAJ SHUKLA MW-B 21727
281 2168 SANDEEP KUMAR FT-B 21311
282 2170 SHIV MOHAN KAMAL MC-B 21304
283 2171 MAHENDRA KUMAR SONKAR FT-B 21694
284 2172 ROHIT TRIPATHI TR-B 21727
285 2173 SANTOSH KUMAR SETHY FT-B 21727
286 2174 VISHAL SHUKLA MGR 98227
287 2175 RAJOO SHARMA TR-B 21727
288 2176 JAYANT MANGURLE PURO 47478
289 2177 MUKESH MISHRA MGR 84245
290 2178 ARVIND RAJAK MC-B 21532
291 2180 ARVIND KUMAR SINGH JM 48278
292 2181 PRABHAKAR RANJAN EL-B 21727
293 2182 SANDEEP KUMAR JM 47478
294 2183 HARISH KUMAR DM 72086
295 2184 ANKUR KATIYAR SO 36477
296 2185 CHANDAN KUMAR CHAND MRO 36477
297 2186 AISHVARYA PRATAP SINGH TOMER RD-O 36477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Archives
 
 
 • Manual 1 (The particular of its organization, functions and duties)
 • Manual 2 (The Powers and duties of its officers and employees)
 • Manual 3 (The Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)
 • Manual 4 (The Norms set by it for the discharge of its functions)
 • Manual 5 (The Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records, held by it or under its control for used by its employees for discharging its functions.)
 • Manual 6 (statement of the categories of documents that are held by it or under its control)
 • Manual 7 (The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof)
 • Manual 8 (A state of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice , and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public)
 • Manual 9 (A directory of its officers and employees)
 • Manual 10 (The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations)
 • Manual 11 (The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)
 • Manual 12 (The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)
 • Manual 13 (Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it)
 • Manual 14 (Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form)
 • Manual 15 (The particulars or facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)
 • Manual 16 (The names, designations and other particulars of the Public Information Officers)
 • Manual 17 (Such other information as may be prescribed)
   

 

MANUAL – I

The particular of its organization , functions and duties

ALIMCO OfficeArtificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a non-profit making organization, working under the aegis of Govt. of India, under the ministry of Social Justice & Empowerment (http://www.socialjustice.nic.in).

 

It was incorporated in 1972 to take up manufacture and supply of artificial limb components and rehabilitation aids for the benefit of the physically handicapped and started production in 1976.

 

Objectives:

The main objectives of the Corporation are –

 1. To maintain the status of largest manufacturer and supplier of rehabilitation aids in India.
 2. To maintain the status of largest ADIP implementing agency through camp activity, headquarters activity, ADIP – SSA activity, special camp activity and  limb fitting centres activity.
 3. To ensure all aids & appliances supplied under ADIP scheme must bear ISI – mark and must be durable, modern, sophisticated and scientifically manufactured.
 4. To enhance export of quality rehabilitation aids to help disabled persons abroad to achieve self-dependence.
 5. To carry out continuous research & development work to improve design of existing aids and develop new assistive aids at affordable prices.

 


Product Range:
The Corporation produces 355 different types of quality aids and appliances required by orthopaedically, visually & hearing handicapped persons. ALIMCO has been in the forefront in providing innovative and appropriate solutions to the problems facing the disabled.

The product range includes Orthotic and Prosthetic appliances for Upper & Lower Extremities, Spinal Braces, Cervical Collars, Traction Kits, Rehabilitation Aids like Wheel Chairs, Crutches and Tri Wheelers etc. The Corporation also provides special tools and equipments required for fitment of Orthotic & Prosthetic assemblies by the Limb Fitting Centres.
For visually handicapped, the corporation produces Braille Slate, Folding Cane and Braille Shorthand Machine.

 • For Orthopaedically Handicapped
  • Rehabilitation Aids
   • Lower limb orthotic (Calipers)
   • Lower limb prosthetic (Artificial legs)
   • Upper limb prosthetic (Artificial hands)
   • Spinal orthotic (Braces for neck & back)
   • Prosthetic supplies (stockinettes, socks and surgical boots)
 • For Visually Handicapped
  • Mobility aids
   • Wheel Chairs(Manual & Motorised)
   • Tricycles(Manual & Battery Operated)
   • Axilla & Elbow crutches
   • Walking Stick
 • For Visually Handicapped
  • Braille short hand machine
  • Braille slate
  • Walking cane & stick
 • For Hearing Impaired
  • Pocket type Hearing Aid
  • Digital type Behind the Ear (BTE) Hearing Aid.

 

Research & Development:
The Corporation is equipped with sophisticated machines and is backed by its own Research & Development. The design of products is constantly updated to maintain optimum efficiency level and to ensure high level of customer satisfaction. The products are manufactured under rigorous quality control so as to conform to international quality standard.

Achievements:
Within the country, the Corporation is the premier agency supplying appliances for orthopaedically handicapped. It has helped establish170 Limb Fitting Centres in various parts of the country to ensure proper fitting of aids and appliances. These Limb Fitting Centres provide necessary facilities for fitment of Orthotic and Prosthetic aids to the disabled people.

The Corporation conducts camps in association with various State Govts./Distt. authorities for fitting and distribution of aids and appliances in rural and semi urban areas of the country.

The Corporation also conducts camps under ADIP-SSA (Sarva Shiksha Abhiyan) Cost Sharing Scheme in association with various State implementing Societies for provision of aids & appliances to children with special Needs of 6-14 years age.

Market Network & Exports:
The Corporation markets its products within the country through its offices at Delhi, Kilkata, Bhubneshwar, Bangalore, Mumbai, Guwahati and with the help of an extensive dealer network to ensure availability near the important Limb Fitting Centres and customers.

The major buyers of ALIMCO products can be categorized as :

 • National Institute
 • Dealer Network
 • NGO Network
 • State Government

The Corporation has also exported its products to Afganistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, UAE, Jordan, Iraq, Angola, Combodia, Uzbekistan etc. and the same have been well accepted in all these countries.

 

Future Plans:

The Corporation has ambitious future plans for-

 • Upgradation of present facilities with State-of-the Art technology.
 • Expansion of existing manufacturing base through setting up of additional production centers.
 • Widening of present product range.
 • Training and Research & Development through collaboration with institutions at National/International level.

 

MANUAL – II

The Powers and duties of its officers and employees

RESPONSIBILITY AND AUTHORITY

 

Common Responsibilities and Authorities of HODs and GMs

 • Responsible and authorised to ensure that policies, systems and procedures are implemented in their departments.
 • Authorized to take necessary corrective and preventive actions to improve effectiveness of Organisation in their department and enhance customer satisfaction.
  Responsible to report on implementation of Organisation objectives in their department and give feedback to top management and MR.
 • Responsible to meet applicable statutory & regulatory requirements.
 • Responsible to review the performance and progress in their department.
 • Responsible to ensure competence of personnel in their department and authorized to provide training as appropriate.
   

GM (P)

 • Overall responsible for PD & PS8 activities.
 • Implementation of Production Plans so as to be able to meet customer requirements.
   
 • Overall responsible for all MM & MI, P&A, PS7, DD, QC, PT, PS3 and Hearing Aids activities.
 • Responsible and authorized for preparation of production plans.
 • Responsible for Medical Inspection Room activities.
   

Sr. Manager (MB)

 • Responsible to develop marketing strategies for increasing ALIMCO’S market share.
 • Responsible and authorised to develop and run a marketing network suitable to achieve ALIMCO’s objectives like DDRCs’ LFCs’, dealers etc.
 • Responsible to initiate suitable publicity programmes.
 • Responsible to develop new products meeting customer requirement.
 • Responsible to enhance level of customer satisfaction.
   

HOD (PD & PS8)

PD

 • Responsible for all production and quality activities related to products and process.
 • Authorised to control the process.
 • Responsible and authorised to approve process and equipment for technical suitability.
 • Responsible and authorised to carry out corrective and preventive actions to prevent non-conformities to recur or occur.
 • Responsible for production planning in PD and ensure achievement of targets.
 • Responsible and authorised to ensure proper maintenance of equipment and utilities.

PS8

 • Responsible and authorised for preventive maintenance of all equipment.
 • Responsible to attend to all break downs on equipment, utilities & civil works.
 • Responsible and authorised to operate DG sets, Air compressors, water system and effluent treatment plants.
   

HOD P&A

 • Responsible for planning recruitment of all employees other than officers.
 • Responsible and authorised to deal with apprentices as per apprentices Act.
 • Responsible to ensure efficient working of Personal Deptt. (Including IR functions).
 • Responsible to ensure efficient working of security services, first aid, fire fighting, tele-communication, etc.
 • Responsible & authorised for management of Printing Press and library.
   

HOD (FA)

 • Responsible to develop sound financial polices for profitability
 • Responsible and authorised to prepare and monitor budget.
 • Responsible to monitor cash credit and bank accounts.
 • Responsible and authorised to maintain accounts meeting statutory requirements.
 • Responsible for product costing so as to fix product rates.
 • Responsible and authorised to deal with all matters on PF, ESI Insurance, Foreign exchange, Income tax and other taxes, etc.
   

HOD (LS)

 • Responsible and authorised for receipt & execution of firm orders.
 • Responsible and authorised for storage of finished good & inventory management.
 • Responsible and authorised for complete management of despatches from warehouse.
 • Finalisation of annual transport contract, insurance contract & verification of bills.
 • Responsible and authorised for sales accounting, MIS on sundry Debtors/Creditors, pending order status & finalisation of annual sales account/audit.
 • Responsible and authorised for complete management of dealers & finalisation of yearly dealer accounts.
 • Responsible and authorised for customer feed back and complaints in the concerned area of operation.
   

HOD (BA)

 • Responsible and authorised for sales forecasting & projection.
 • Responsible and authorised for general administration/co-ordination within different departments of MB division (LS,MS,BA & RMCs) such as Dak receipt & monitoring reports of RMCs.
 • Responsible and authorised for complete management, planning & monitoring of ADIP camps till utilisation certificates are received.
 • Responsible and authorised for management of fabricating Agencies, allotment of work. Verification of bills and recommending payments.
 • Responsible and authorised for all activities of Bilateral work such as tendering for appointment of C & F Agents/Transporters, coordination with RMCs, verification of bills and recommendation of payments.
 • Responsible and authorised for management of APOC.
 • Responsible and authorised for customer feed back & complaints in the concerned area of operation.
   

HOD (MS)

 • Responsible and authorised for all activities related to sales promotion & market development for enlarging market share of ALIMCO.
 • Responsible and authorised for coordination with DRDA, DPEP, IRCS, NYK, NGOs, etc.,and State Governments for exploring & development of new market.
 • Responsible and authorised for complete management of DDRCs established by ALIMCO under GPY Scheme.
 • Responsible and authorised for publicity, development of product literature, participation in exhibitions and seminars.
 • Responsible for maintenance of Product Display Room.
 • Responsible and authorised for complete management of export, participation in international exhibitions & seminars.
 • Responsible and authorised for customer feedback & complaint in the concerned area of operation.

HOD (PT)

 • Responsible and authorised to plan and carry out project and technology development.
 • Responsible for all modernisation, diversification and expansion activities.
   

HOD (DD)

 • Responsible and authorised to carry out all design and development activities for new products.
 • Responsible for making drawings and specifications.
 • Responsible for up gradation and revision of drawings as an improvement.

HOD (PS3)

 • Responsible and authorised to carry out planning, scheduling, progressing and batch sizing for all production activities.
 • Responsible to follow – up and get feedback on progress of plan.
   

HOD (PS7)

 • Responsible and authorized for all engineering services related to process planning.
 • Responsible to ensure timely preparation and corrections of process sheets including time/cash estimates.
 • Responsible to ensure smooth & efficient working of tool room.
 • Responsible for tool planning & design.
   

HOD (QC)

 • Responsible and authorised to carry out all activities relating to inspection, quality control and testing of in-coming, in-process and finished materials.
 • Authorised to accept or reject items as per specifications based on sampling plan.
 • Responsible and authorised to carry out and arrange for calibration of all instruments in ALIMCO.
   

HOD (MM & MI)

MM

 • Responsible and authorised to make timely procurement of all items as required by ALIMCO (raw materials, consumable and bought out).
 • Responsible and authorised to evaluate, select and register suppliers (vendors).
 • Responsible to develop vendors, whenever required.
 • Responsible for getting job work orders executed.
 • Responsible for storage of all in coming items as well as finished components and their issue.

MI

 • Responsible and authorised for all maintenance of computer system in ALIMCO.
 • Responsible for storage & upkeep of data and preparation of reports as a part of MIS.
 • COMPANY SECRETARY
 • Responsible and authorised to deal with all Board matters and legal matters.
 • Responsible for liaison with State & Central Govt.
 • Responsible and authorised to discharge all functions of Company Secretary like holding of AGM , etc.
 • Responsible and authorised to deal with all HR matters relating to officers of ALIMCO.
 • Responsible for processing recruitment, transfer & promotions of officers.
   

         ( Internal Audit )

 • To Plan internal audit function of the Corporation commensurate with the size and nature of activities of the Corporation.
 • To carry out independent internal audit of all the functions at ALIMCO Headquarters, ALIMCO Prosthetic & Orthotic Centre, ALIMCO Auxiliary Production Centres, ALIMCO Regional Marketing Centres and any other units of the Corporation set up from time to time.
 • To put up Quarterly Internal Audit Report with his observations for perusal of CMD along with suggested corrective/remedial measures to overcome shortcomings observed in the functioning.
 • To disseminate the observations of the report along with suggested corrective measures for compliance to the concerned departments after seeking approval of CMD.
 • To prepare and put up Quarterly Internal Audit Report along with compliance Report to CMD.
 • To periodically review the adequacy and efficiency of internal audit system in consultation with CMD and to report necessary amendments/improvements to strengthen the exiting internal audit system.
   

HOD ( APOC )

 • He will be responsible for efficient functioning and proper upkeep of ALIMCO MI Room, ALIMCO Prosthetic & Orthotic Centre ( APOC ) including first Aid, Dispensary and Ambulance Facility and also provide medical cover to ALIMCO employees.
 • To attend emergent cases arising industrial accidents, injuries and medical emergencies of Corporation’s Personnel.
 • To carry out time-to-time medical check-ups of the employees of the Corporation.
 • To attend camps conducted by ALIMCO at APOC and ensure proper distribution of Aids & Appliances to the beneficiaries.
 • To provide consultation to the employees of the Corporation in connection with their sickness.
 • He shall plan for upgrading medical facilities in ALIMCO.

He shall be the HOD of APOC.

 

MANUAL – III

The Procedure followed in the decision making process , including
channels of supervision and accountability

 

Note on the decision making process of ALIMCO

The Corporation follows two-way channel of decision-making process supervision and accountability. These two-ways can be classified as under :

(a) Line function of decision making :
Under this decision making process the head of the department makes assessment, evaluation and visualizes the problem which requires any decision making. After analysis of the situation the head of the department prepares a proposal along with its recommendations and forwards it to the competent authority directly or through its General Managers, as the case may be. Based on the perusal of the proposal and the recommendations the competent authority takes the decision which is made applicable in the Corporation on uniform basis. Apart from above the executives working at various levels viz. Managers, Sr. Managers have also been delegated authorities through which they can arrive at a decision based on the proposal and recommendations made to them from lower level executives.

(b) Staff Function of decision making : The Corporation has also adopted the system of decision making through formation of standing committees working throughout the year. These standing committees are as under :

(i) Tender Recommendation Committee (standing committee)
(ii) Tender Opening Committee (standing committee)
(iii) Plant Level Committee,
(iv) Shop Level Committees

Apart from above standing committees, on the basis of specific requirement Corporation adopts the practice of arriving at a decision through committees framed for specific purposes. Departmental Promotion Committee, Bus Committee, Canteen Committee, Township Committee are example of these specific committees. In this process, proposal and recommendations are put up by these committees and decision is taken by the appropriate authority.

 ALIMCO Decision Tree

 

 

MANUAL – IV

The Norms set by it for the discharge of its functions

 

Strict Quality,Execution of order in time in accordance with our Quality policy which is -

ALIMCO IS COMMITTED TO DESIGN, MANUFACTURE AND SUPPLY OF QUALITY REHABILITATION AIDS & APPLIANCES FOR ORTHOPAEDICALLY, VISUALLY & HEARING IMPAIRED PERSONS   AT RESONABLE   COST   TO THE ENTIRE SATISFACTION OF THE CUSTOMERS/IMPAIRED PERSONS THROUGH CONTINUAL IMPROVEMENT IN DESIGN, PROCESS & TECHNOLOGY.

 

  STATEMENT OF COMMITMENT:

 

We, at ALIMCO, are dedicated to achieve excellence in all products and services provided By us for the satisfaction of our customers by meeting their requirements (stated, generally implied and obligatory)

We will achieve this by our strict adherence to the Quality Management System and it’s continual improvement.

We are responsible for setting up prevention-oriented processes in line with our Quality Policy and objectives and ALIMCO’s Mission.

We are responsible to ensure that each function and each employee of ALIMCO conforms to the applicable requirements to the quality System as per ISO 9001:2000 as well as statutory & regulatory requirements.

We, hereby, jointly declare our commitment to attain the ultimate objectives of ALIMCO through full participation in implementation of the Quality Management System, in letter and in spirit.


 

                                                            CMD                                    

 GM( P)    ,   GM( F)    ,   GM( M)         (Company Secretary)       HOD (Mktg & Bilateral)          

HOD (Mktg Services)                    HOD (Logistics & Sales)       HOD (Prodn & Maint)

HOD (Design & Dev)                     HOD (Quality Control)                HOD (MMt & M I)

HOD (Planning)                            HOD (Engg Services)                     HOD (Proj & Tech)

HOD (Pers & Admin)                       HOD (Finance)

                                                  Management Representative

 

 

MANUAL – V

 

The Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records, held by it or under its control for used by its employees for discharging its functions.

 • ALIMCO Medical and Treatments rules
 • LTC rules
 • Leave rules
 • Conveyance rules
 • Other rules

 

MANUAL – VI

 

A statement of the categories of documents that are held by it or under its control.

Sr. No.

 Category of
 the document

 Name of the document
 and its introduction

 Procedure to obtain
 the document

 Held by

1

 Office orders

 Office orders

 Application in writing
 by post/e-mail

 Secretarial

2

 Office circulars

 Office circulars

 Application in writing
 by post/e-mail

 Secretarial

3

 Standing Orders

 Standing Orders

 Application in writing
 by post/e-mail

 Administration

 

MANUAL – VII

The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof

 

Not Applicable

 

 

MANUAL – VIII

A state of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice , and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public
 

 

Not Applicable

 

 

MANUAL – IX

A directory of its officers and employees

 

EPABX - 2770117 / 2770118 / 2770137 / 2770873 / 2770687                          SBI NARAMAU - 2770592 / 2770054 

FAX - CMD 2770617 , GM 2770870 , MR 2770051 , MM 2770137                 POST OFFICE NARAMAU - 2770868

DEPARTMENT

Internal

External

DEPARTMENT

Internal

External

CMD OFFICE

 

 

MARKETING

 

 

Sh. D R SARIN

201

2770614

 

207 & 405

2770172

(CMD)

 

2770707

 

 

2770172

Mrs.Sapna Singh (PS to CMD)

202 & 402

 

PA Office

208

2770172

SH. Prem Chawla (EO to CMD)

 

 

 

 

 

Sh. AMITABH DUBEY

205 & 418

 

 

 

 

 

 

 

Sh. V.K. Maurya       (Dy. Mgr)

415

 

 

 

 

Sh. K.V.Rajesh

413

2770130

(GM)(PRODUCTION)

 

 

Arun

414

 

Mrs. Mariamma (PA to GM)

360

 

MR Hall

218 & 217

 

PRODUCTION

 

 

(Ware House)

 

 

Sh. A.K. Srivastava 

241 & 481

 

Sh. Dinesh Tiwari

416 & 220

 

(PD Office)

242

 

(APOC)

 

 

Sh. A.K. Singh       

244

 

Sh. V.K. Maurya       (Dy. Mgr)

333

2514378®

Control Point/ Sh.Jayant Kumar

250

 

Reception

224

 

Metal Assy./Piyush/Harish

346 & 482

2770176

MATERIAL MANAGEMENT

 

 

Plastic Moulding Section

246

 

Sh. H.N. Sharma 

301 & 431

2770174

Electroplating Section

248

2770115

 

   

W/C Assy/V.B.Singh/M.P. Singh

247

 

Sh. M.S. Puri       

435

 

T/C Assy Section

335

 

Sh. Y. Suryavanshi

437

 

Boiler House

249

 

MM Hall

302 & 303

 

Tool & Die Store

325

 

(Central Store )

 

 

Smt. Vibha (Jr.Mgr.)

351

 

Sh. Sudhir Shukla

433

 

FINANCE

 

 

(Shipping)

 

 

Sh. Atul Rustagi 

209 & 403

2770892

Sh. Surendra Singh

326

 

 

 

 

 (FCS)

 

 

Sh. S.B. Sharma        (Dy. Mgr.)

313

2770231

Sh. Pramod Srivastava

256

 

Sh. V. Kesarwani        (Jr. Mgr.)

311

 

 

 

 

Sh. R.K.Jaiswal          (Jr. Mgr.)

461

 

SP&C   & COMPUTER CENTRE

 

 

Sh. Vinay Srivastava   (Jr. Mgr.)

314

 

Sh. P.K Srivastava    

210

2770176

Sh. S.P. Bajpai (Cash Counter)

463

 

Computer Centre 

 

 

(Pay Roll)

 

 

Anupam Yadav

439

2770144

Sh. S.R. Rawat 

317

 

Smt. Asha Dixit

328

 

QUALITY CONTROL

 

 

Devansh watharey

327

 

Sh. V.K. Trivedi      

441

 

PROJECT , PLANNING

 

 

Ramji/P.K.Tewari/R.K.Srivastava

273

 

(Project Hall)

 

 

Jai Narayan/Y.S. Yadav

265

 

Sh. R.C. Bhatia

252

 

MAINTENANCE

 

 

(Planning Hall)

 

 

 Sh. K D Gote

331

 

Sh.S.K.Agrawal/Amit Singh

323

 

Sh. Munna Chauhan (Jr. Eng.)

332

 

AD DEPARTMENT

 

 

Sub-Station

337

 

Miss. Neelu Dwivedi   

283

 

Pump House

336

 

Shyam Babu

496

 

Telephone Exchange

338

 

AD Hall

282

 

DD , PS-7

 

 

Reception

286

 

Sh. R.K. Day          

274

 

Canteen

288

 

Sh. Ghanshyam/P.R.Chaudhari

 

 

Data Bank

223

 

Tool Room/DD Workshop

324 & 264

 

Security Gate No. 01

293

 

 

 

 

Security Gate No. 02

296 & 297

 

 

OUR CONTACT DETAILS ARE AS UNDER:

Head Office

 

 

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
G.T. Road, Kanpur – 209217
Ph.: 91-512-2770172, 2770897, 2770817
Fax: 91-512-2770137, 2770870, 2770172

Toll Free No. 1800-180-5129
Web :
http://www.artlimbs.com
E-mail: alimco_hq@vsnl.net

 


 

Auxiliary Production and Regional Marketing Center

 

Shri R. K. Mathur, I/C

Regional Marketing & Disability
Rehabilitation Centre. ALIMCO
C/o Social Justice Centre.
Mahila Imdad Committee. Paharganj.
Opposite New Delhi Rly. Station
New Delhi-110 055
 

 

 

Tel :


Fax :

M: 09868219076

 

011-23580831
011-23587709

011-23580877

 

Email ID:

rmc_newdelhi@artlimbs.com

rksarvodaya@rediffmail.com

 

Shri RAWAT,  I/C

Regional Marketing Center ALIMCO
Chandramauli Row House No.B.
58/A. Sector –06
Near phadke Vidyalay,
New Panval (East).
NAVI MUMBAI-410 206

 

 

Tel:

Fax:

M: 

 

022-27457329

022-27457296

 

Email ID:

rmc_mumbai@artlimbs.com

alimcormcmumbai@gmail.com

Shri S. K. Mohanta,  I/C

Regional Marketing Center ALIMCO
C/o National Institute for the
Orthopaedically Handicapped,
B.T. Road, Bon-Hoogly,.
KOLKATA

 

Tel:
F
ax:

M: 09433421951

 

033-25316356
033-25315068

033-2537838

 

Email ID:

rmc_kolkata@artlimbs.com

skmahanta_2005@yahoo.com

Shri ANUPAM PRAKASH,  I/C

ALIMCO Auxiliary Production Center
Plot No. 8, Peenya Plant Station
Near Jalasaudha, PO-Jalahalli
BANGALORE-560013

Tel:


Fax:

080-23377482
080-23377533

080-23577070

 

Email ID:

aapc_bangalore@artlimbs.com

alimcobangalore@gmail.com

 

 Shri S K Tripathi

ALIMCO Auxiliary  Production Center

S-3/66 Mancheswar Industrial Area,

BHUBANESWAR-751010

 

Tel:


Fax:

M:

 

0674-2586881/2587670
2580210

0674-2587018

 

Email ID:

aapc_bhubaneswar@artlimbs.com

apcbbsr@yahoo.co.in

Shri B K Gupta, Sr. Manager & I/C

ALIMCO Auxiliary Production Center
Plot No,40, 106 &107 Ricchai Industrial Area,
Maharajpur
JABALPUR-482010

 

Tel:

Fax:

M: 09303489625

 

0761-2334717

0761-2334724/2330319

 

Email ID:

aapc_jabalpur@artlimbs.com

alimcoapcjbp@gmail.com

Shri LITON SARKAR   P&O and I/C

ALIMCO Outreach Center
C/o Composit Regional Center (CRC)
Guwahati Medical College Hospital Campus,
Bhangagarh,
GUWAHATI-781 032

 

 

 

Tel: 

M: 08876359924

09452054260

 

0361-2348789

 

Email ID:

aoc_guwahati@artlimbs.com

info.aorcghy@gmail.com

 

Shri Ramesh Chand, 

ALIMCO Auxiliary Production Center
Plot No ,A-1,A-2,A-3
Focal Point, Industrial Area,
CHANALON, Mohali-140 103
PUNJAB

Tel:

0160-26422200

 

Email ID:

aapc_chanalon@artlimbs.com

 

 

 


 

MANUAL – XI

The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made

 

Not Applicable

 

 

MANUAL – XII

The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes

 

Not Applicable

 

 

MANUAL – XIII

Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it


Not Applicable

 

 

MANUAL – XIV

Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form

 

In our website www.artlimbs.com, we already have an enquiry column which could serve as a boon in compliance to the Act and provision of information to the seeker. Besides foll. More activities are available in electronic form:

 

 1. Product catalogue
 2. Price List
 3. Company Profile
 4. Performance
 5. Products
 6. New Products
 7. Enquiry
 8. FAQ’s
 9. Tenders
 10. Camp Details
 11. Online Booking
   

MANUAL – XV

 

The particulars or facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use:
 

Our best efforts shall be to provide to any citizen any information which he wants at all times without causing any inconvenience to him/her.
We have a full fledged library stocked with books, journals, periodicals
The library is free to be accessed by visitors during the working hours & days
 

Working hours of library 9:00 A.M. TO 5.30 P.M.

 

 

MANUAL – XVI

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.

 

 

S. No. Name of the Organisation with complete address Name & Designation of Public Information Officer Tel. ID of Public Information Officer Name & Designation of Asstt. Public Information Officer Tele/Fax/E-Mail ID of Asstt. Public Information Officer
Remarks
1. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (A Govt. of India Undertaking)
G.T. Road,
KANPUR-208016 (U.P.)
 
Prakash Srivastava,
Public Information Officer
Tel. : 2770176
Fax : 2770617
E-Mail : alimco_hq@vsnl.net
NIL NIL NIL

 

 

MANUAL – XVII

Such other information as may be prescribed.

In our website www.artlimbs.com, we already have an enquiry column which could serve as a boon in compliance to the Act and provision of information to the seeker. Besides foll. more activities are available in electronic form:

1. Product catalogue
2. Price List
3. Company Profile
4. Performance
5. Products
6. New Products
7. Enquiry
8. FAQ’s
9. Tenders
10. Camp Details
11. Online Booking